logo

header-ad

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
HA NOI CENTRE FOR ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES MONITORING
Địa chỉ liên hệ: 36A, Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
DT: +84 24 37558835     FAX: +84 24 37555848
Email: ttqt@cenm.com.vn  Website: www.cenm.com.vn