logo

header-ad

LUẬT TRONG LĨNH VỰC TNMT

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐ 72/2020/QH14

 

 
Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 72/2020/QH14
Cơ quan ban hành: Quốc hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 72/2020/QH14 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 17/11/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết  Tình trạng hiệu lực: Đã biết 
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường  

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

Theo đó, Luật bổ sung cộng đồng dân cư vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng nhằm khẳng định vị trí, vai trò của nhóm đối tượng quan trọng này trong công tác bảo vệ môi trường. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường bao gồm: Vận chuyển, chôn lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường;…

Bên cạnh đó, thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau: Không quá 45 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;…

Ngoài ra, tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư bao gồm: Quy mô, công suất, loại hình sản xuất; Diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển, quy mô khai thác tài nguyên thiên nhiên; Yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm khu dân cư tập trung, nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa thiên nhiên khác, đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên;…

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Luật này:
- Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công 2019;
- Làm hết hiệu lực Luật Bảo vệ môi trường 2014;
- Làm hết hiệu lực một phần Luật Tài nguyên nước 2012Luật Phí và Lệ phí 2015Luật Thủy lợi 2017Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018Luật Đầu tư công 2019Luật Đầu tư 2020.

Xem chi tiết Luật72/2020/QH14 tại đây


LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐ 57/2010/QH12

Số hiệu: 57/2010/QH12 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: 01/01/2012
Ngày công báo: 01/04/2011 Số công báo: Từ số 165 đến số 166


LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ 17/2012/QH13 

Số hiệu: 17/2012/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 21/06/2012 Ngày hiệu lực: 01/01/2013
Ngày công báo: 06/08/2012 Số công báo: Từ số 481 đến số 482

Khai thác tài nguyên nước phải nộp tiền

Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước (TNN) phải nộp tiền cấp quyền khai thác nếu mục đích khai thác nước nhằm: phát điện có mục đích thương mại; phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp; trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản tập trung với quy mô lớn.

Đây là nội dung mới trong Luật tài nguyên nước 2012 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua vào ngày 21/6/2012.

Ngoài việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc, chính sách TNN nhằm coi TNN là tài sản của nhà nước, thực hiện chủ trương kinh tế hóa, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện quản lý tổng hợp, thống nhất TNN theo lưu vực sông kết hợp với quản lý theo địa bàn hành chính, Luật còn bổ sung quy định cụ thể về các biện pháp phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; các biện pháp ứng phó và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy; hành lang bảo vệ nguồn nước; bảo đảm sự lưu thông dòng chảy… 
Ngoài ra, Luật bổ sung các quy định về tiết kiệm nước; chuyển nước lưu vực sông; thăm dò, khai thác nước dưới đất và các quy định về khai thác, sử dụng nước cho sinh hoạt; các biện pháp quản lý quy hoạch, xây dựng và khai thác, sử dụng nước của hồ chứa nhằm sử dụng tổng hợp, hiệu quả nguồn TNN.

Download tại: http://vanban.chinhphu.vn