logo

header-ad

Trang thiết bị

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ quá trình quan trắc và phân tích các mẫu đất, nước, không khí và chất thải rắn trong phòng thí nghiệm.
I. Các thiết bị trong phòng thí nghiệm của Trung tâm.
1. Hệ thống sắc ký khí khối phổ ghép nối ba tứ cực (GC/MS/MS)​

Hãng SX: Agilent Technologies – Mỹ


2. Hệ thống phân tích sắc ký lỏng khối phổ (LC/MS/MS), UV, Huỳnh quang.
Hãng SX: Agilent Technologies – Mỹ
 

3. Hệ thống phân tích hàm lượng kim loại đa nguyên tố ICP/MS
Hãng SX: Agilent Technologies – Mỹ


4. Hệ thống quang phổ hấp phụ nguyên tử AAS
Hãng SX: Perkin Elmer

5. Hệ thống sắc kí ION 930 Compact IC flex
Hãng SX: Metrohm - Thụy sỹ6. Thiết bị phân tích Thủy ngân7. Thiết bị nghiền quặng8. Hệ thống phá mẫu bằng lò vi sóng


9. Lò vi sóng chuẩn bị mẫu ICP/MS

10. Bể rửa siêu âmII Trang thiết bị hiện trường

 

Bơm hút khí GILAIR 5
Thiết bị lấy mẫu trầm tích EIJKELKAMP
Thiết bị đo phóng xạ điện tử hiện số
Thiết bị đo nhiệt độ

Thiết bị đo độ ồn

Thiết bị đo độ rung

Thiết bị phân tích chất lượng nước Hanna HI 9828

Thiết bị phân tích nồng độ khí thải Testo 350

Gầu lấy mẫu nước

Thiết bị lấy mẫu khí LFS113 lưu lượng thấp

Thiết bị định vị GPS etrex GARMIN

Thiết bị  đo phóng xạ cầm tay Radiagem 2000