logo

header-ad

CHỈ THỊ SỐ 20/CT-UBND NGÀY 03/9/2021 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày 03/9/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội