logo

header-ad

Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành công điện về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.