logo

header-ad

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SAU XỬ LÝ TẠI CÁC HỒ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội thành lập từ năm 2005. Trung tâm hiện có 13 thạc sĩ, 31 cử nhân - kỹ sư và phòng thí nghiệm chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 và cấp Chứng chỉ VILAS mã số 692, được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 115 phù hợp với Nghị định 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Trong nhiều năm qua, Trung tâm được giao nhiệm vụ quan trắc và phân tích chất lượng nước mặt, nước sông, hồ phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, bắt đầu từ tháng 7/2020, Trung tâm đã triển khai thực hiện 02 gói thầu Quan trắc chất lượng nước tại 14 hồ khu vực tả sông Hồng (Hồ sinh thái Lâm Du, Hồ Sài Đồng 1, Hồ Vực, Hồ Tai Trâu, Hồ Công Viên, Hồ Câu Tình, Hồ Vục, Hồ Thạch Bàn 1, Hồ Thạch Bàn 2, Hồ số 1 Thạch Bàn, Hồ Cự Khối 1, Hồ Tân Thụy, Hồ Cự Khối 2, Hồ UBND phường Bồ Đề) và 82 hồ Khu vực Hữu Sông Hồng. Kết quả quan trắc, phân tích đã được gửi trực tiếp tới Công ty TNHH NN MTV Thoát nước Hà Nội để làm cơ sở đưa ra các giải pháp xử lý, từng bước nâng cao chất lượng nước hồ và lưu vực.


Một số hình ảnh Thực hiện chương trình quan trắc chất lượng nước các hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 7/2020