logo

header-ad

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THÁNG 6/2020 CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THÁNG 6/2020 CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
 
Tháng 6 là tháng cao điểm trong hoạt động quan trắc môi trường 6 tháng đầu năm 2020, hiện tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang phối kết hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hà Đông triển khai chương trình thanh, kiểm tra các cơ sở SXKD trên địa bàn. Triển khai thực hiện nhiều chương trình quan trắc định kỳ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố, điển hình như Nhà máy in Bản đồ, Công ty CP vàng bạc đá quý Doji, Công ty cảng Hàng không Việt Nam, Công ty in hàng không, Công ty vật liệu Nam Thắng, Công ty Braun, Công ty cổ phần Đầu tư và quản lý BĐS TNS, Công ty may Đại Nghĩa…và nổi bật nhất là thực hiện gói thầu số 3 và gói thầu số 4 cho Công ty CP An Xuân Thịnh đảm bảo tiến độ, chất lượng.
* Gói thầu số 3: “Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ” dự án nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau: - Môi trường không khí xung quanh:
+ Tiếng ồn, độ rung: Thực hiện quan trắc tại 03 vị trí ở 5 khung giờ/ngày/đợt
+ Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, áp suất, hướng gió, SO2, CO, NO2, Bụi: Thực hiện quan trắc tại 03 vị trí theo 3 khung giờ/ngày/đợt
- Môi trường nước mặt: Thực hiện quan trắc tại 03 vị trí với 20 thông số: Nhiệt độ, pH, TSS, COD, BOD5, DO, Amonia, tổng P, tổng N, TDS, Cu, Pb, Cr6+, Zn, Cd, Hg, As, Mn, tổng dầu mỡ, Coliform;
- Trầm tích: Thực hiện quan trắc tại 02 vị trí với 08 thông số gồm: As, Cd, Pb, Zn, Hg, Tổng Cr, Cu, Tổng hidrocacbon.
* Gói thầu số 4: “Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và Khu đô thị mới” với các nội dung cụ thể như sau:
- Môi trường không khí xung quanh:
+ Tiếng ồn, độ rung: Thực hiện quan trắc tại 4 vị trí ở 5 khung giờ/ngày/đợt
+ Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, áp suất, hướng gió, SO2, CO, NO2, Bụi: Thực hiện quan trắc tại 04 vị trí theo 3 khung giờ/ngày/đợt
- Môi trường nước mặt: Thực hiện quan trắc tại 03 vị trí với 20 thông số: Nhiệt độ, pH, TSS, COD, BOD5, DO, Amonia, tổng P, tổng N, TDS, Cu, Pb, Cr6+, Zn, Cd, Hg, As, Mn, tổng dầu mỡ, Coliform;
- Môi trường nước thải: Thực hiện quan trắc tại 04 vị trí với 23 thông số gồm: Nhiệt độ, pH, BOD5, COD, TSS, TDS, As, Hg, Pb, Cd, Cr6+, Cu, Zn, tổng dầu mỡ, Amonia, Sulfua, photphat, Nitrat, tổng P, tổng N, dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, coliform.
Một vài hình ảnh hiện  trường do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện:
 
 

Một số hình ảnh quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn và độ rung của dự án
Một số hình ảnh quan trắc môi trường nước của dự án