logo

header-ad

Thông tư số 10/2021/BTNMT: Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

 
CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
10/2021/TT-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
30/06/2021
Ngày hiệu lực
16/08/2021
Trích yếu
Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
Nội dung

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

 
Nguồn: https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanPhapQuy.aspx?pID=258