logo

header-ad

Tin tức & Sự kiện

TẬP HUẤN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2022

Tập huấn và diễn tập PCCC tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

CÔNG TÁC QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CÔNG TÁC QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG  NĂM 2022  CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘ

Thông tư số 10/2021/BTNMT: Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

Thông tư 10/2021/BTNMT: Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

Thông báo: Về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai Thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020

Thông báo: Về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai Thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020

Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành công điện về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Công điện số 17: chỉ rõ 11 nguyên tắc, 4 biện pháp cấp bách để nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19.

Tối 1/8, UBND TP Hà Nội ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next »