logo

header-ad

Tin tức & Sự kiện

DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ, NGÀY 27/7

Ngày 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có văn bản số 2660/STNMT-VP Về việc tham gia cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"

TẬP HUẤN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2022

Tập huấn và diễn tập PCCC tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

CÔNG TÁC QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CÔNG TÁC QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG  NĂM 2022  CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘ

Thông tư số 10/2021/BTNMT: Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

Thông tư 10/2021/BTNMT: Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

Thông báo: Về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai Thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020

Thông báo: Về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai Thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next »