logo

header-ad

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TNMT HÀ NỘI ĐÃ CÓ KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG SAU VỤ CHÁY Ở NHÀ MÁY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Liên quan đến vụ cháy kho của Công ty Rạng Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã công bố kết quả phân tích mẫu đất và không khí.

Theo test nhanh của Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế, cả 2 mẫu tro tại khu vực đám cháy và 3 mẫu đất ở những vị trí xung quanh vụ cháy đều cho kết quả nồng độ thủy ngân bằng 0. 

Còn về chất lượng không khí, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã lấy mẫu tại 5 vị trí. Kết quả là các chỉ số về bụi và nồng độ chất độc hại đa số đều trong giới hạn cho phép. Chỉ riêng thông số khí Sun-phua Đi-ô-xít (hay còn gọi là khí SO2) tại hai vị trí gần khu vực cháy vượt hơn 1 lần mức cho phép. 

Thời gian tới, các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng nước ngầm trong vòng bán kính 500 m. Ngoài ra, để giải quyết sự cố môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn Công ty Rạng Đông cách thức xử nước thải, tro xỉ và các hóa chất có thể còn sót lại của đám cháy.
(theo vtv.vn)