logo

header-ad

VĂN BẢN SỐ 2149/UBND-KGVX NGÀY 08/7/2021 V/V ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG ĐỂ CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

VĂN BẢN SỐ 2149/UBND-KGVX NGÀY 08/7/2021 V/V ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG ĐỂ CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19