logo

header-ad

TỪ 12H00 NGÀY 25/5/2021: TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐỂ ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG COVID-19

Ngày 24/5/2021 UBND Thành phố Hà Nội ban hành công điện số 11/CĐ-UBND về quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Theo đó, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, làm việc trực tuyến.
Từ 12h00 ngày 25/5/2021: Tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo mới của Thành phố, cụ thể: Nhà hàng, cơ sở ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thực hiện dừng triệt để các hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các điểm công cộng...