logo

header-ad

Liên hệ

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
HA NOI CENTRE FOR ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES MONITORING
Địa chỉ liên hệ: 36A, Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
DT: +84 24 37558835     +84 24 37556176 
Hotline: PGD Đỗ Đức Thu - 0915798499

Email: ttqt@cenm.com.vn  Website: www.cenm.com.vn