logo

header-ad

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI GẶP GỠ, LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Ngày 20 tháng 2 năm 2024, Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội gồm các đồng chí:
Phó giáo sư: Nguyễn An Thịnh - Trưởng khoa KTPT
Tiến sỹ: Lưu Ngọc Hiệp - Phó khoa phụ trách khoa TCNH
Tiến sỹ: Phạm Vũ Thắng - Phó viện trưởng viện QTKD - Giám đốc Trung tâm NCKTPT
Tiến sỹ: Phùng Ngọc Bảo Anh - Chuyên gia về môi trường không khí
Cùng Ban lãnh đạo Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có buổi gặp gỡ, trao đổi về nội dung liên kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai đơn vị.
Buổi làm việc thành công tốt đẹp với triển vọng hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị.