logo

header-ad

VĂN BẢN SỐ 7165/STNMT-VP, NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2023 V/V THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PCCC VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐIỆN

Ngày 18 tháng 9 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ra văn bản số 7165/STNMT-VP V/v thực hiện các biện phám đảm bảo công tác PCCC và quản lý, sử dụng điện