logo

header-ad

CÁC NHIỆM VỤ DO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN

Từ khi thành lập năm 2005 đến nay, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ quan chuyên môn phục vụ quản lý nhà nước, có chức năng xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý mạng lưới quan trắc tài nguyên, môi trường; đồng thời tổ chức lập phương án và thực hiện các hoạt động, các chương trình quan trắc tài nguyên, môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu về quan trắc tài nguyên, môi trường để phục vụ công tác bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHIỆM VỤ HÀNG NĂM
 
STT Tên chương trình Chủ đầu tư Năm thực hiện
1 Quan trắc động thái nước khu vực Hà nội UBND thành phố Hà Nội 2006 đến nay
2 Quan trắc chất lượng các khu vực chôn lấp bãi rác và xử lý chất thải nguy hại UBND thành phố Hà Nội 2010 đến nay
3 Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường tại các vùng có sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật UBND thành phố Hà Nội 2010 đến nay
4 Quan trắc chất lượng môi trường tại các nghĩa trang UBND thành phố Hà Nội 2011 đến nay
5 Quan trắc các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà nội UBND thành phố Hà Nội 2009 đến nay
6 Quan trắc ô nhiễm bụi trên địa bàn thành phố Hà nội UBND thành phố Hà Nội 2006 đến 2016
7 Quan trắc ô nhiễm không khí và độ ồn giao thông UBND thành phố Hà Nội 2006 đến 2016
8 Khảo sát kiểm soát các cụm công nghiệp vừa và nhỏ, các làng nghề. UBND thành phố Hà Nội 2006 đến 2016
9 Quan trắc các  bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà nội UBND thành phố Hà Nội 2006 đến 2015
10 Vận hành và bảo dưỡng sửa chữa 02 trạm quan trắc không khí tự động cố định UBND thành phố Hà Nội 2006 đến 2013
11 Chương trình lấy mẫu khí thụ động UBND thành phố Hà Nội 2008  đến 2015
12 Quan trắc và phân tích môi trường các khu công nghiệp . UBND thành phố Hà Nội 2009 đến 2015
13 Quan trắc chất lượng các sông hồ thoát nước trên địa bàn Hà Nội UBND thành phố Hà Nội 2009 đến 2016
14 Quan trắc chất lượng khí ống khói tại các cơ sở công nghiệp UBND thành phố Hà Nội 2007 đến 2013
15 Quan trắc chất lượng nước sông Hồng (đoạn chảy qua Hà nội) UBND thành phố Hà Nội 2007 đến 2016
16 Quan trắc chất lượng môi trường các khu thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố UBND thành phố Hà Nội 2008 đến 2015
17 Quan trắc môi trường, đánh giá hiệu quả giai đoạn vận hành dự án xây dựng ô chôn lấp rác thải theo công nghệ chôn lấp bán hiếu khí FUKUOKA Nhật Bản tại Khu xử lý chất thải Xuân Sơn UBND thành phố Hà Nội 2015 đến 2018
18 Quan trắc, xác định mức độ ô nhiễm môi trường, đánh giá phân loại các cơ sở phục vụ công tác di dời Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2015
19 Ứng phó sự cố môi trường “Quan trắc chất lượng nước hồ Tây phục vụ việc giải quyết sự cố môi trường xảy ra tại hồ Tây tháng 10 năm 2016” Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2016
 
CÁC NHIỆM VỤ ĐỘT XUẤT
 
STT Tên chương trình Chủ đầu tư Năm thực hiện
1
Nhiệm vụ “lấy mẫu kiểm tra, khảo sát khoanh định vùng ảnh hưởng ô nhiễm nước ngầm tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn” Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2014
2 Quan trắc, xác định mức độ ô nhiễm môi trường, đánh giá phân loại các cơ sở phục vụ công tác di dời Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2015
3 Ứng phó sự cố môi trường “Quan trắc chất lượng nước hồ Tây phục vụ việc giải quyết sự cố môi trường xảy ra tại hồ Tây tháng 10 năm 2016” Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2016
4 Ứng phó sự cố môi trường, quan trắc sự cố cá chết tại hồ Hoàng Cầu thuộc nhiệm vụ ứng phó sự cố môi trường quan trắc sự cố cá chết tại Hồ Hoàng Cầu. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2016
5 Quan trắc, đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường dọc tuyến đường 35, suối Lai Sơn và tuyến đường vào khu xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2017

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước, Trung tâm đã chủ động phát triển thị trường, thực hiện các hoạt động dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường, tư vấn lập hồ sơ chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước… để phát triển, nâng cao nghiệp vụ, cải thiện đời sống cán bộ viên chức, người lao động, từng bước phát triển Trung tâm trở thành đơn vị sự nghiệp công có chất lượng dịch vụ tốt của Thành phố.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC PHỤC VỤ THANH KIỂM TRA, BÁO CÁO CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG CÁC QUẬN/HUYỆN
STT Tên chương trình Đơn vị hợp tác Năm thực hiện
1 Quan trắc chất lượng môi trường các Công ty trên địa bàn quận Hai Bà Trưng Phòng Tài nguyên Môi trường quận Hai Bà Trưng 2017 đến nay
2 Quan trắc chất lượng môi trường các Công ty trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm Phòng Tài nguyên Môi trường quận Bắc Từ Liêm 2018 đến nay
3 Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường tại khu XLCT Nam sơn Công ty môi trường đô thị Hà Nội 2009 – 2016
4 Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường tại một số địa điểm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm UBND Quận Bắc Từ Liêm 2016 đến nay
5 Quan trắc chất lượng môi trường các Công ty trên địa bàn huyện Đan Phượng Phòng Tài nguyên Môi trường Huyện Đan Phượng 2016 đến nay
6 Báo cáo hiện trạng môi trường huyện Thường Tín UBND huyện Thường Tín 2015
7 Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Mê Linh Phòng TNMT huyện Mê Linh 2016- 2017
8 Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường nước mặt huyện Chương Mỹ Phòng TNMT huyện Chương Mỹ 2017 đến nay
9 Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường nước mặt huyện Đan Phượng Phòng TNMT huyện Đan Phượng 2015 đến nay
 
 CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ
STT Tên chương trình Đơn vị hợp tác Năm thực hiện
1 Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nhà máy XLCT Xuân Sơn: ô chôn lấp số 1 – giai đoạn II – Khu XLCT Xuân Sơn Hợp tác xã Thành Công 2009 – 2016
2 Phân tích chất lượng các loại rau, củ, quả trên địa bàn Hà nội Chi cục bảo vệ thực vật Hà nội 2006  đến 2011
3 Hỗ trợ hòa hợp đô thị và môi trường cho dự án tuyến đường sắt thí điểm Nhổn – Ga Hà Nội”. Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội 2012 đến 2015
 
CÁC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN
STT Tên chương trình Đơn vị hợp tác Năm thực hiện
1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xưởng sản xuất lốp xe đạp Công ty TNHH cao su Inoue Việt Nam 2015
2 Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xin cấp phép xả thải của Khách sạn Thăng Long Opera Hà Nội Tổng Công ty Du lịch Hà Nội 2017
3 Lập báo cáo ĐTM cho Toà nhà hỗn hợp tại 36A Phạm Văn Đồng Công ty Cổ phần Ladeco 2018
4 Báo cáo xác nhận thực hiện công trình biện pháp bảo vệ môi trường của Nhà máy xử lý và chế biến rác Phương Đình Công ty cp đầu tư Thành Quang 2015
5 Báo cáo xác nhận thực hiện công trình biện pháp bảo vệ môi trường của công ty TNHH B. Braun Việt Nam TNHH B. Braun Việt Nam 2018
6 Lập báo cáo hiện trạng môi trường cho quận Hoàng Mai quận Hoàng Mai 2015
7 Lập báo cáo xả thải cho bệnh viện Vân Đình Bệnh viện Vân Đình 2016, 2019
8 Lập báo cáo xả thải cho bệnh viện Mắt Ánh sáng Bệnh viện Mắt Ánh sáng 2016
9 Lập báo cáo xả thải cho Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Công ty TNHH B.Braun Việt Nam 2017
10 Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Công ty cổ phần tập đoàn C.E.O Công ty cổ phần tập đoàn C.E.O 2017
11 Lập báo cáo xả thải cho Công ty TSP (Hải Phát) Công ty Hải Phát 2018
12 Lập báo cáo xả thải cho nhà máy Z 157 Nhà máy Z 157 2019
13 Lập báo cáo xả thải cho Bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec time city   2019
14 Lập báo cáo xả thải cho công ty in hàng không   2019
15 Lập báo cáo khai thác cho Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Công ty TNHH B.Braun Việt Nam 2017
16 Lập báo cáo khai thác cho Công ty Lixil Việt Nam Công ty Lixil Việt Nam 2018