logo

header-ad

CÔNG TÁC KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG, VỆ SINH MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI TRUNG TÂM QUAN TRẮC TNMT HÀ NỘI

Cán bộ phòng Quan trắc và phân tích TNMT Hà nội ngoài thời gian đi hiện trường, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng và vệ sinh máy móc thiết bị đáp ứng kịp thời công việc được Sở, ban, ngành giao và khách hàng dịch vụ đảm bảo chất lượng tốt nhất.