logo

header-ad

Đại hội Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2025

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sáng 23/8/2022, Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự Đại hội đại diện các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng toàn thể các Đảng viên Chi bộ Trung tâm Quan Trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Đồng chí Ngô Việt Hải – Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã trình bày báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung, phát huy trí tuệ đóng góp ý kiến tham luận vào Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Chi ủy Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội gồm 3 đồng chí: Ngô Việt Hải; Hồ Thị Mỹ Dung; Đỗ Đức Thu. Đồng chí Ngô Việt Hải - Giám đốc Trung tâm giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Hồ Thị Mỹ Dung – Phó Giám đốc Trung tâm giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Đỗ Đức Thu – Phó Giám đốc Trung tâm làm ủy viên; 100% đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025./.   
http://sotnmt.hanoi.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=18470&catid=13&Itemid=130