logo

header-ad

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 22/5, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Phùng Khải Lợi – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có đồng chí Nguyễn Trọng Đông – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Các đồng chí Phó giám đốc Sở: Bùi Duy Cường; Lê Tuấn Định; Lê Thanh Nam; Nguyễn Minh Mười cùng 190 Đảng viên tiêu biểu thuộc các Chi bộ tham dự.
              Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Trọng Đông phát biểu khai mạc Đại hội
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo, đổi mới, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố ban hành 14văn bản QPPL triển khai Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Khí tượng thủy văn, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai…, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, người dân khi đăng ký tham gia thực hiện các TTHC. Công tác quản lý nhà nước về TN&MT từng bước được tăng cường và phát huy hiệu quả; Công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản, biến đổi khí hậu trong nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến rõ nét. Cải cách hành chính tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Tổ chức đảng và bộ máy cơ quan từng bước được hoàn thiện, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từng bước kiểm soát, hạn chế cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường không khí. Tập trung triển khai Dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hà Nội, đến nay đã thực hiện toàn bộ các gói thầu trên địa bàn 27 quận, huyện, thị xã; đã triển khai đồng bộ công tác đo đạc, số hóa, biên tập chỉnh lý bản đồ lồng ghép với công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố.
                                                                                     Đoàn chủ tịch Đại Hội
Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện, Đảng ủy Sở đã xét cử 101 quần chúng đi học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp được 67 đảng viên mới (đạt 112% chỉ tiêu Đại hội đề ra tại nhiệm kỳ 2015 – 2020). Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy và UBKT thực hiện định kỳ hàng năm, theo chuyên đề đối với các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc và đảng viên. Đảng ủy Sở luôn coi trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc; hoạt động theo đúng Quy chế và Chương trình làm việc toàn khóa. Duy trì nề nếp sinh hoạt, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, thống nhất cao khi xem xét, quyết định. Kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, cấp ủy cấp trên, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện có hiệu quả.
                                 Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Tài Nguyên và Môi trường  tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền vững ngành Tài nguyên và môi trường Thủ đô; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu hàng năm 100% cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ bộ phận được tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đảng bộ Sở và 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt việc học tập và làm theo ảng viên mới. Mỗi năm kết nạp từ 10 - 12 đảng viên mới.
                                                               Phó giám đốc Sở Bùi Duy Cường phát biểu tại Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Phùng Khải Lợi – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đánh giá cao Đảng bộ Sở TN&MT đã chung tay cùng Thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 vừa qua. Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đề nghị Đảng bộ Sở TN&MT Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của người đứng đầu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả quản lý; tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của cán bộ, đảng viên; đổi mới tham mưu cơ chế chính sách để phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.
                                           Ban chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT HN nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Phát biểu bế mạc Đại hội, Thành ủy viên, Bí Thư đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Trọng Đông khẳng định, kết quả của Đại hội hôm nay là tiền đề và động lực quan trọng để xây dựng và phát triển cơ quan trong thời gian tới, là niềm vui lớn và là nguồn sức mạnh cổ vũ, động viên đối với toàn Đảng bộ và cán bộ đảng viên trong cơ quan phấn đấu vươn lên. Ngay sau Đại hội, các chi bộ, đảng bộ bộ phận cần triển khai tổ chức tốt việc tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách cụ thể, sát thực, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng Phòng, đơn vị. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.                                                             Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT HN nhiệm kỳ 2020 - 2025
Phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí, đồng thời lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.