logo

header-ad

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG HÚT THUỐC LÁ 25-31/5/2023 VÀ NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG HÚT THUỐC LÁ 31/5/2023

Công văn số 3772/STNMT-VP, ngày 29/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc hưởng ứng  Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5/; Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Hà Nội.