logo

header-ad

Kiểm tra công tác Bảo vệ Môi trường tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long và Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 5376/VP-ĐT ngày 12/6/2019 về việc xác minh thông tin theo kiến nghị của Ban quản trị tòa nhà Sakura phản ánh của cư dân tòa nhà tòa nhà Sakura 47 Vũ Trọng Phụng về việc công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long và Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng xả khói bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh khu vực và cư dân tại tòa nhà Sakura 47 Vũ Trọng Phụng. Ngày 28/6/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì cùng Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở.