logo

header-ad

Tin tức & Sự kiện

Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường: Xác lập rõ đối tượng phải thực hiện ĐTM

(TN&MT) - Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) xác lập rõ đối tượng phải thực hiện ĐTM, trên cơ sở tiêu chí về tác động đến môi trường của dự án đầu tư được xét theo quy mô, tính chất, mức độ tác động đến môi trường.

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »