logo

header-ad

Tin tức & Sự kiện

Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường - Bước tiến lớn về cải cách thủ tục hành chính: ĐTM có phải là

(TN&MT) - Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đưa ra nhiều cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là quy định về đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường.

Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường: Xác lập rõ đối tượng phải thực hiện ĐTM

(TN&MT) - Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) xác lập rõ đối tượng phải thực hiện ĐTM, trên cơ sở tiêu chí về tác động đến môi trường của dự án đầu tư được xét theo quy mô, tính chất, mức độ tác động đến môi trường.