logo

header-ad

Tin tức & Sự kiện

Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành công điện về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Công điện số 17: chỉ rõ 11 nguyên tắc, 4 biện pháp cấp bách để nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19.

Tối 1/8, UBND TP Hà Nội ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next »