logo

header-ad

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CÁC QUẬN HUYỆN

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CÁC QUẬN HUYỆN
 
Năm 2020 nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid, Trung tâm quan trắc cũng không nằm ngoài tác động này, vượt qua những khó khăn CBCNV của Trung tâm vẫn đáp ứng kịp thời và đảm bảo chất lượng những yêu cầu của khách hàng dịch vụ.
Tháng 9 hàng năm là tháng cao điểm trong hoạt động quan trắc môi trường định kỳ cho các Công ty, Nhà máy, Bệnh viện, Dự án,..và các gói thầu Đánh giá hiện trạng môi trường các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Cuối tháng 9/2020, Trung tâm triển khai gói thầu Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Sóc Sơn năm 2020 với các nội dung:
Lấy mẫu và phân tích: Đất nông nghiệp (do sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV); Nước thải sinh hoạt (của một số nhà hàng, trường mầm non, cơ quan, đơn vị), nước thải của các hộ có nghề (bao bì, may mặc, chế biến thực phẩm, thủ công mỹ nghệ;  Nước thải chăn nuôi; Nước thải của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu; Nước thải y tế của các Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế, các phòng khám,…; Khí thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh (tái tạo hạt nhựa, nghề mộc, nghề cơ khí, gia công, sản xuất gạch ngói, ép gỗ, sơn..; Khí xung quanh tập trung tại các nhà hàng kinh doanh ăn uống (sử dụng bếp than tổ ong) Khí trong khu dân cư (xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn)
Dựa trên kết quả phân tích, Trung tâm đánh giá hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường; Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường; Đánh giá tình hình phát sinh chất thải và đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Công tác lập báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường một số quận, huyện Trung tâm thực hiện hàng năm và là một trong những thế mạnh của Trung tâm trong nhiều năm qua.

Một vài hình ảnh hiện  trường