logo

header-ad

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 41/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/03/2021
Ngày có hiệu lực 15/05/2021
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm: 41.signed.pdf (1222441 Byte)