logo

header-ad

XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ TÀI SẢN 24 TRẠM QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ CẢM BIẾN

Theo quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 09  tháng 02 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản là 24 trạm quan trắc không khí cảm biến do Công ty TNHH phát triển THT tài trợ.
Số trạm quan trắc tự động này được tiếp nhận bàn giao ngày 27/5/2020 do một Công ty Hàn Quốc tài trợ.
TP Hà Nội đã trở thành đơn vị đi đầu trên cả nước về xây dựng hệ thống quan trắc không khí tự động, cung cấp chuỗi dữ liệu quan trắc tin cậy, liên tục tới người dân; kịp thời đưa ra các cảnh báo và khuyến cáo các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho người dân Thủ đô.
Với 24 trạm quan trắc không khí tự động này, đã nâng tổng số trạm quan trắc không khí tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội lên 35 trạm, từng bước đáp ứng nhu cầu theo dõi diễn biến chất lượng không khí của người dân Thủ đô, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và xây dựng chính sách về bảo vệ môi trường không khí.